Ak dovolíte, pán predseda, upresnila by som to. Napadla som § 12, a to je bod 7 v spoločnej správe, kde som navrhla nechať pôvodné znenie, čiže aj bod 7. Body 3, 4 a 7 sú na samostatné hlasovanie.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok