Ja by som veľmi rada poďakovala kolegyni Aibekovej za tento príspevok. Škoda, že páni opoziční poslanci nepočúvali veľmi pozorne, aspoň tí, čo sú tu, pretože pani poslankyňa Aibeková predniesla dnes - dovolím si povedať - najzaujímavejší prejav v tejto rozprave. Jasne dokázala, že politika Demokratickej únie v tomto prípade, ale možno povedať aj celej Modrej koalície, je dvojtvárna a účelová. Dokázala pred nami aj pred verejnosťou konkrétne to, že i pán poslanec Šagát je alebo bol za privatizáciu zdravotníckych zariadení, ba ešte vo väčšom rozsahu, ako to obsahuje návrh ministerstva zdravotníctva dnes, ale, samozrejme, nie je za privatizáciu dnes, ani nie zajtra, ale až potom, keď bude možno sám vládnuť a môcť privatizovať.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok