Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, ale je veľmi dôležité na niektorých predrečníkov reagovať.

Konkrétne chcem povedať pánu poslancovi Langošovi, že v navrhovanej preambule zákona, keď sme hovorili o tom, že Matica slovenská je historicky osvedčená najvýznamnejšia ustanovizeň slovenského národa, sme hádam vyjadrili svoj vzťah k Matici a možno to bolo emotívnejšie, ako si ktokoľvek myslí. Ale ak rozumiete slovenskej štylizácii, tak si všimnite, to najdôležitejšie je, že je historicky najvýznamnejšia, lebo počas desaťročí skutočne nebola žiadna iná, ani kultúrna, ani vedecká. Samozrejme, nie je žiadny problém to preštylizovať, aby sme vás, pán poslanec Langoš, a možno aj celú vašu "20-percentnú" Demokratickú stranu nedráždili.

Ďalej som chcela povedať, že by ste mali lepšie čítať v tom texte, pretože v návrhu zákona nikde nie je napísané, že Matica slovenská chce byť garantom učebníc. Neviem, akú vy máte predlohu. Je tam napísané spolugestorom, ale dobre, sme ochotní to prepracovať podľa pripomienok vlády, ponúkneme spoluprácu, ak bude ministerstvo školstva chcieť, bude s nami spolupracovať, ak nie, zostane to iba našou túžbou.

Ostatné vaše výroky radšej nekomentujem.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok