Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne,

mňa prejav súdruha Ftáčnika neprekvapil, ja som iný ani neočakávala. Dokonca niektoré vety vyzerajú ako citáty z prejavov z roku 1954 a 1973, z rokov, keď Maticu slovenskú poštátnili a keď zrušili jej spolkovú činnosť. Súdruh Ftáčnik nám oznámil, že SDĽ nebude hlasovať za ten zákon, berieme do úvahy, ale tak sa mi zdá, že niektoré vaše vyhlásenia, tvrdenia, ktoré ste mali vo svojom prejave, boli nekorektné, nelogické, zavádzajúce a účelové. Spomeniem aspoň dve. Spomínali ste zbierku na národný poklad a hovorili ste, že 25 miliónov nesvedčí o početnosti. Čo keď náhodou každý dal korunu a členov Matice slovenskej máme na svete 25 miliónov? To je taká účelovosť, ako to, čo ste tvrdili vy. Ďalej vyčítate návrhu zákona veľa pripomienok, ale veľmi ľutujem, že ste to isté nenamietali pred chvíľou, keď sme mali zákon o ochrane nefajčiarov, kde bolo 94 pripomienok. Ale ten zákon predkladal člen vášho klubu, tak ste si, samozrejme, poznámku odpustili.

Teda ste účelový, súdruh Ftáčnik, škoda, že nie zásadový, neprekvapili ste ma, ja som dokonca očakávala po vašich úvodných slovách, že na záver navrhnete zrušenie Matice slovenskej ako naposledy vaši predchodcovia v roku 1954 a v roku 1973.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok