Áno, chcem, pán predseda. Pán poslanec Slota včera vo výbore povedal, že Slovenská národná strana vylúčila tohto človeka zo svojich radov. Predsa pre nás nie je záväzné to, ako sa politická strana zachová k svojmu kandidátovi. Pre nás, ešte raz opakujem, koľkokrát to bolo dnes už povedané, pre nás je smerodajné to, či tu existuje, či už v prvom prípade, alebo u tých ďalších dvoch náhradníkov, písomné vzdanie sa mandátu. Nič viac pre nás nie je záväzné.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok