Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.

Poprosila by som o zracionálnenie rokovania. Zatiaľ, kým sa budú pripravovať hlasovacie lístky na voľbu do Rady Slovenskej televízie, predniesla by som návrh na voľbu členov do rady rozhlasu, aby sme prípadne, keď to bude možné, volili naraz aj do rozhlasovej, aj do televíznej rady. Keby to bolo možné. To je môj návrh.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok