Ďalej budeme hlasovať o bodoch číslo 8 a 11 spoločne. Odporúčam ich neprijať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok