Ďakujem. Pán spravodajca si to zaznamená, spojte sa s ním. Nech sa páči, pán poslanec Černák.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok