Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

Chcela by som upozorniť, že v tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som predniesla, sa stala chyba. K bodu 17 som hovorila o § 90, ktorý hovorí o zmene v evidencii vozidiel. V týchto pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme dostali, je uvedený § 89 a nedostal sa tu môj posledný pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal § 91. Bol to návrh odsek 4 doplniť takto: "V prípade finančného prenájmu toto potvrdenie vydá vlastníkovi."

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok