Ďakujem za slovo.

Odporúčam plénu Národnej rady Slovenskej republiky, aby návrhy spoločného spravodajcu akceptovala. Takisto odporúčam akceptovať aj návrh pána poslanca Nováka ako individuálny návrh.

Pokiaľ ide o návrh pána poslanca Černáka, myslím si, že dobre chápem poctivosť tohto návrhu a dobrý úmysel. Ak si v tomto zákone dávame za cieľ zafixovať pre spotrebiteľov istotu, garancie, že lieh bude vyrábaný so znalosťou problematiky, na základe licencie pre osobu, ktorá osobne zodpovedá aj svojou kvalifikovanosťou, aj svojou právnou zodpovednosťou za to, že budú dodržané v prvom rade hygienické, zdravotné požiadavky na kvalitu potravín, pretože ide o tento špecifický stav s potravinami, obávam sa, že aj jeden deň, a nie 30 dní môže do istej miery spochybniť u občanov garanciu zdravotnej nezávadnosti a hygienickej stránky.

Viem pochopiť, že tento dôvod alebo takáto úvaha posunu, odkladu o 30 dní, je možná pri iných tovaroch, ale myslím si, vzhľadom na to, že ide o potraviny, za 30 dní je naozaj možné urobiť, či dosiahnuť nekvalifikovanými zásahmi a bez licencie, bez overenia odbornej spôsobilosti, ohrozenie zdravia obyvateľstva. Predsa by som sa len prihováral za to, aby sme nechali v zákone toto ustanovenie, tak ako je pôvodne navrhnuté. Nedá sa nič robiť, ak ten, kto je kvalifikovaný, kto má licenciu, je osvedčený, že to môže prevádzkovať, náhodou zomrel alebo z iných dôvodov dlhodobejšie vypadol z hry, alebo vypadol z plnenia si tejto povinnosti, do nahradenia iným kvalifikovaným s licenciou sa jednoducho výroba zastaví. Napriek tomu, že tu už bola takáto alternatíva alebo takéto riešenie - odklad po smrti bol o 30 dní, keďže ide o takú chúlostivú oblasť - oblasť výroby potravín a prípadného možného ohrozenia širokej populácie, odporúčam, aby sa tento návrh neprijal alebo neodporúčam prijať návrh pána poslanca Černáka.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok