Ďakujem za slovo.

Vážený pán podpredseda Národnej rady ...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok