Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

návrhom zákona o cestnej doprave je potrebné vykonať nevyhnutné zmeny doterajšieho zákona Federálneho ministerstva dopravy...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok