Chcela by som povedať, vážené kolegyne, kolegovia, pánu poslancovi Harachovi, že ako bývalý minister školstva iste vie, že riaditelia stredných škôl s právnou subjektivitou majú plné kompetencie, aby v súčinnosti so štátnym zdravotným ústavom vyhlásili chrípkové prázdniny. Pri základných školách majú tieto plné kompetencie školské správy. Na všetkých školách riaditelia už roky počas chrípkovej epidémie sledujú dochádzku v triedach a vedia veľmi presne, pri akom počte chýbajúcich žiakov môžu vyhlásiť chrípkové prázdniny. Takže vôbec to nie je úloha ministerstva školstva, ani ministerstva zdravotníctva, už vonkoncom nie úloha parlamentu, všetci máme svoje kompetencie, a návrh pána poslanca Haracha preto považujem za úplne zbytočný.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok