Pán predseda, iba veľmi kratučko. Musím pripomenúť, že vystúpenie poslanca pána Kňažku bolo zvrchovane jednostranné. Keby bolo objektívne, musel by pripomenúť podľa mňa tiež závažný posledný fakt, a ten je takýto: Približne pred poldruha alebo dvoma týždňami VTV, čo znamená Vaša televízia, zakázala - doslova zakázala - vysielať program z produkcie firmy Filipson. Išlo o satirický program pánom Kňažkom proklamovaných umelcov, myslím, že tam išlo o dvojicu Skrúcaný a Noga. Zakázali ho preto, že bol pripravený veľmi amatérsky, s množstvom vulgarizmov. Sama televízia si uvedomila, že takýto program nemôže byť predostretý verejnosti. Nezakázal ho pán Darmo, zakázali ho dramaturgovia a vedúci predstavitelia VTV.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok