Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Veľmi stručne by som sa chcel vyjadriť v tom duchu, že podporujem spoločnú správu, podporujem aj návrhy pána spoločného spravodajcu v rozprave. Návrh pána poslanca Juriša, ktorý tu predložil verejne, predložil aj vo výbore, predložil ho aj mne, ale nenachádza sa v spoločnej správe. Zvažoval som, ako mám reagovať na tento návrh. Pánu poslancovi som povedal, že ho považujem za správny. Tento návrh spočíva asi v tom, že odporúča, aby povinné osoby, ktoré sú v tomto zákone menované a definované, nahlasovali výskyt chorôb a škodcov. On odporúča, aby sa doplnilo "významných chorôb a škodcov" a ďalej odporúča, aby ministerstvo osobitným predpisom povedalo, ktoré sú to choroby a škodcovia. To má logiku a dá sa s tým súhlasiť. Je to určité spresnenie.

Na druhej strane je to určité obmedzenie, pretože ten, kto má oznamovaciu povinnosť, nemusí byť znalec. Keď dá ministerstvo zoznam chorôb a škodcov, ktoré treba nahlasovať, to znamená, že ten, kto hospodári, by sa musel v tom vyznať. sú to v skutočnosti desiatky a stovky škodcov, ich rôzne štádiá vývoja. Takže nie je predpoklad, že by všetci alebo aspoň nejaká významná väčšina týchto povinných osôb oznamovateľov mala také vzdelanie a také predpoklady, aby vedela posúdiť, či je to ten škodca, ktorého ministerstvo v predpise odporučilo. Napriek tomu, že návrh pána poslanca má určitú logiku, mne sa zdá, že aj výbor zvažoval a spoločný spravodajca zvážil tieto okolnosti, o ktorých hovorím, a preto nezahrnul tento návrh do spoločnej správy.

Sám som v rozpakoch, či tento návrh by stav zlepšil, alebo nezlepšil. Preto nechávam tento návrh na odborné posúdenie pánu spoločnému spravodajcovi. Spravodajcu by som prosil, aby odporúčal plénu, ako k tomuto návrhu zaujať stanovisko.

Ďakujem za rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok