Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

obraciam sa so svojou interpeláciou a niekoľkými otázkami na podpredsedu vlády a ministra financií pána Sergeja Kozlíka.

Hlavným zdrojom financovania telesnej výchovy a športu na Slovensku od roku 1956 sú číselné lotérie. Nekoncepčným prístupom Ministerstva financií Slovenskej republiky telovýchova o tento zdroj prichádza. Po vytvorení samostatnej Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky bránilo, aby číselné lotérie zabezpečoval právny nástupca bývalého podniku Sazka, a. s. Športka, ktorej akcionármi sú Slovenské združenie telesnej kultúry a Sokol na Slovensku. Nakoniec sa dospelo ku kompromisu s ASŽ SV - to sú skratky jednotlivých združení v združení telesnej výchovy a športu -, že držiteľom povolenia sa stal Tipos, a. s. Akcionármi sú ministerstvo financií, ministerstvo školstva a vedy, ministerstvo kultúry a Slovenský zväz telesnej kultúry s tým, že pre túto spoločnosť stávkovú činnosť zabezpečovala akciová spoločnosť Športka, ktorá na tento projekt dala know-how, sieť zberní, technológiu of-line a on-line a všetky investície v sume 50 miliónov Sk a znášala to všetko z vlastného majetku.

Touto spoluprácou sa zabezpečilo, že rozdelenie federácie v oblasti číselných hier nepostihlo telovýchovu. Športka s Tiposom dosiahli v roku 1993 tržby v hodnote 858 832 tisíc Sk a odviedli v prospech telovýchovy, kultúry alebo do štátneho rozpočtu 272 302 tisíc Sk. Tieto výsledky boli na úrovni roku 1992.

Ministerstvo financií malo asi iné predstavy a vyhlásilo verejnú súťaž na námet a na zabezpečenie číselných lotérií. Športka v tejto súťaži ponúkla tradičné hry, zabehnutú sieť zberní a aby naplnila literu zákona 194/1992 Zb. v znení zákona 68/1992 Zb., ponúkla Ministerstvu financií Slovenskej republiky, že daruje Slovenskej republike majoritný balík v hodnote 4,4 milióna Sk. Tento projekt, bohužiaľ, nebol prijatý. Ministerstvo financií uverilo sľubom majiteľov spoločnosti s ručením obmedzeným Niké a sľubovaným výnosom 500 miliónov korún a slovenskej technológie, a pritom sa snažili iba kopírovať to, čo tu mala Športka. Výsledkom bolo, že v roku 1994 sa Športka nehrala tri mesiace a ďalšie štyri mesiace boli na trhu dve lotérie.

Výsledkom tejto nekoncepčnej práce bolo, že trhy číselných lotérií poklesli na 752 miliónov, z čoho urobila Športka s Tiposom 573 miliónov, Šport Niké 179 miliónov. Z uvedených tržieb Športka s Tiposom odviedli do Štátneho fondu telesnej kultúry, na ministerstvo kultúry, do telovýchovy 140 miliónov a Šport Niké iba 2,3 milióna. Túto stratu zavinenú pracovníkmi ministerstva financií nikto telovýchove neuhradil.

Ceníme si, že ministerstvo financií nečakalo na skončenie povolenia pre akciovú spoločnosť Šport Niké, kde po rozhodnutí Najvyššieho súdu sa stalo stopercentným vlastníkom k 1. 8. Výsledky doterajšej spolupráce Športky a Tiposu sú garantom naplnenia Štátneho fondu telesnej kultúry, ale pracovníci ministerstva financií presadzujú ďalší experiment, a to, aby od 1. 1. 1996 zabezpečovali číselné lotérie bez Športky. Tento experiment môže, ale nemusí viesť k rovnakým škodám ako experiment so Šport Niké. Prosím pána ministra, aby odpovedal na nasledujúce otázky:

1. Prečo ministerstvo financií nechce vo svojej stopercentnej akciovej spoločnosti pokračovať v úspešnej spolupráci so Športkou, pokračovať v leasingovej zmluve s G-TECH corporation, ktorú má Športka a ktorú je možné previesť po úhrade nákladov Športky na Tipos, a. s., prípadne, keď ministerstvo financií nechce pokračovať v tejto zmluve, prečo neuvažuje o odkúpení tejto techniky, čo by z dlhodobého hľadiska bolo pre Slovenskú republiku výhodnejšie? Podľa mne prístupných informácií sa ministerstvo financií snaží o podpísanie novej zmluvy s G-TECH corporation, čo sa mi zdá byť minimálne neekonomické.

2. Kto uhradí škody spôsobené experimentom so Šport Niké? Odvod finančných prostriedkov v prospech telovýchovy poklesol približne o 100 miliónov korún. Šport Niké z tržieb 279 miliónov odviedla iba 4,3 milióna, Športka s Tiposom by z uvedených tržieb odviedla 65 miliónov. Šport Niké neodviedlo správny poplatok vo výške 27,9 miliónov Sk. Šport Niké dlhuje G-TECH corporation 470 amerických dolárov, čo určite neprispeje k dobrému menu Slovenskej republiky v zahraničí. Ministerstvo financií príde minimálne pri úhrade týchto škôd o vklad do akciovej spoločnosti Šport Niké vo výške 100 miliónov korún. Kto bude braný na zodpovednosť za tieto škody? Minulý týždeň alebo asi pred 2 týždňami sme mali v našom výbore pre školstvo, vedu, kultúru a šport pozvaného pracovníka z ministerstva financií, ktorý zodpovedá za tieto problémy, a minimálne nás zle informoval, alebo mal nesprávne informácie, ktoré nám predniesol. Bola by som rada, ak by pán minister uviedol tieto údaje na správnu mieru.

3. Prečo ministerstvo financií, keď spôsobilo telovýchove a štátnemu fondu takéto škody, poškodzuje ďalej telovýchovu zadržaním odvodov a výnosov číselných lotérií produkovaných Športkou Tiposom? Do 30. 5. sa zálohovo odvádzal celý mesačný výťažok, ktorý je na úrovni 23 %, 50 % výhry, 10 % provízie a 17 % náklady. V súčasnosti sa odvádza zálohovo iba 10 % mesačných tržieb. Štátny fond má tak v súčasnosti zadržaný výťažok približne vo výške 60 miliónov korún. 4. Prečo ministerstvu financií trvá vybavenie žiadosti a. s. Športka o povolenie kurzových stávok tri roky? Prečo ministerstvo financií v tomto prípade porušuje zákon o správnom konaní, nereaguje na opatrenia Najvyššieho kontrolného úradu a Generálnej prokuratúry? Chcem podotknúť, že 14 súkromných spoločností toto povolenie dostalo bez problémov. Vadí vari ministerstvu financií, že Športka by výťažok z týchto hier odviedla v prospech telesnej výchovy a športu?

5. Ako sa použijú prostriedky z jackpotov, hier Šport Niké v sume 4 492 tisíc, ktoré patria tipujúcim a po skončení hier si ich Šport Niké ponechalo?

Prosím pána podpredsedu, aby mi čo najskôr odpovedal na tieto otázky a prípadne čím skôr urobil určité opatrenia, ktoré by pomohli slovenskej telovýchove a športu.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok