Myslím si, že tento návrh tu bol podaný.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok