Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Harach nám predviedol, čo je to sila slova. Počúvajúc vystúpenia v tejto sále k tomuto bodu, musím konštatovať, že sa v podstate delíme na dve skupiny. Jedna, ktorá bojuje za efektívnosť riadenia, a druhá, ktorá robí všetko pre to, aby riadenie bolo neefektívne. Možno je to úplne náhoda, že deliaca čiara ide aj podľa toho, ako kto hlasoval za Ústavu Slovenskej republiky. A opakujem, možno je to celkom náhoda, že sa to prejavuje práve v oblasti školstva. Všetci predsa vieme, že školstvo je vlastne budúcnosťou každého jedného štátu. Môžeme povedať, môžeme rozprávať aj o demokratickom školstve v Spojených štátoch, ale nezabudnime pripomenúť, že je hodnotené ako jedno z najhorších na svete vo výsledkoch a že Spojené štáty viac-menej žijú z imigrácie mozgov.

Dovolím si ešte povedať pár slov k rečníckej otázke, ktorú si položil pán Harach, či štátny úradník má byť poslušným úradníkom, alebo či má byť prirodzenou autoritou. Celkom určite sa obidve tieto veci musia spolu snúbiť. Ale ak si spomenieme na odvolaných 26 predsedov okresných správ, za to, že boli prirodzenými autoritami, musím konštatovať, že celé vystúpenie pána poslanca Haracha nemalo nič spoločné s vecnou stránkou predloženej novely, ale bolo čisto politické.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok