Ďakujem, pán predsedajúci. Bol by som rád, keby sme sa začali skutočne vracať k vecnej rovine, pretože napríklad vystúpenie pána poslanca Šagáta by bolo veľmi zaujímavé, keby nebol dosť dlhú dobu sám býval ministrom zdravotníctva a mohol tie návrhy realizovať, alebo predložiť parlamentu. Neviem si totiž dosť dobre predstaviť, ako budú rodičia rozhodovať o kvalite výučby na tej-ktorej škole, ak budú hovoriť do toho, kto tam má byť napríklad učiteľom alebo riaditeľom. Samozrejme, že ten, kto bude dávať ich deťom jednotky, bude omnoho lepší, ako ten, ktorý im bude dávať päťky. Ale to sa prejaví potom, keď pôjdu deti na vyšší stupeň školy. Je veľmi ťažko takto zhodnocovať.

Prosím, vráťme sa skutočne k vecnej rovine, k diskusii o predloženom návrhu novelizácie zákona.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok