Dovoľte, aby som svoju prvú poznámku adresovala pánu poslancovi Sopkovi, pánu poslancovi Mikloškovi a pánu poslancovi Šimkovi. Všetci protestujete proti "nedemokratickosti" novely. Prosila by som, aby ste ma nechali teraz hovoriť. Protestujete proti "nedemokratickej" novele, o ktorej hovoríme. A opäť sa pýtam: Kompetencie ministerstva zdravotníctva, ktoré menuje a odvoláva všetkých riaditeľov zdravotníckych škôl a zdravotníckych školských zariadení v celej republike, kompetencie ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva hospodárstva, ktoré menujú a odvolávajú stovky riaditeľov stredných odborných učilíšť a odborných škôl, sa vám zdajú demokratické? Pýtam sa pána poslanca Šimka: Taký "klenot", akým je právny predpis o kompetenciách ministerstva zdravotníctva, ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva hospodárstva, ktoré menujú a odvolávajú stovky všetkých svojich riaditeľov odborných škôl a odborných učilíšť, vám neprekáža?

A na záver mi dovoľte poznámku k účelovému a znevažujúcemu vystúpeniu pána poslanca Mikloška. Pán poslanec kritizuje pani ministerku Slavkovskú za jej minulosť. Komunistická minulosť vašich koaličných ministrov v predchádzajúcej vláde Kresťanskodemokratickému hnutiu neprekážala? Nikdy som nebola členkou žiadnej strany, z komunistickej minulosti ma skutočne nemožno podozrievať, a túto novelu zákona podporím.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok