Ďakujem veľmi pekne. Mal som poznámku k predchádzajúcim vystúpeniam, ale pripájam sa k pánu poslancovi Šimkovi. Vráťme sa k vecnej rovine.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok