Tretia poznámka: Aby sme sa vrátili k meritu veci, je zaujímavé, že ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo pôdohospodárstva majú kompetenciu menovať a odvolávať riaditeľov škôl vo svojej pôsobnosti. Sú to, upozorňujem, stovky stredných odborných škôl a odborných učilíšť na Slovensku. Nerozumiem tomu, prečo by táto kompetencia mala prekážať v prípade ministerstva školstva. Aspoň sa tieto rozdielne kompetencie konečne zjednotia.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok