Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že nám tu vyrastá veľmi pekný právny problém. Dovolím si ho sformulovať nasledovnou otázkou: Môže hlasovanie zodpovedajúce obyčajnému zákonu prevýšiť ústavný zákon? To znamená, že ak povedzme 38 poslancov, keď nás bude 76 alebo 75, odhlasuje ratifikáciu nejakej zmluvy, môže to byť viac ako Ústava Slovenskej republiky, na ktorú treba 90 hlasov?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok