Doplňujem informáciu pre pána poslanca Filkusa. Je potrebné, aby aj kontrolný orgán na Úrade vlády mal kompetenciu aj finančnej kontroly. Pochopiteľne, nie v takom rozsahu alebo v takom zameraní, ako sú rezortné kontroly, ale ide tam o určitú kontrolu opatrení Úradu vlády v oblasti napríklad nariadenia úspor alebo ďalších niektorých vecí, takže by bolo potrebné mať aj túto finančnú kompetenciu. To je to prekrytie. Potom sa prekrývajú aj ďalšie kontroly. Žiadna rozpočtová alebo príspevková organizácia si nemôže dovoliť nedodržať nariadenia vlády, alebo opatrenia, ktoré boli prijaté, lebo okamžite by sa to prejavilo v tomto kontrolnom systéme.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok