Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Filkus.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok