Ďakujem. V zmysle § 19 rokovacieho priadku Slovenskej národnej rady dávam slovo podpredsedníčke vlády pani Tóthovej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok