Ďakujem veľmi pekne. Faktická poznámka - pán poslanec Ásványi.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok