Ďakujem. V rozprave bude pokračovať pán poslanec Kunc a rozpravu by mala uzatvoriť pani Schmögnerová. Faktická poznámka - pán kolega Ásványi.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok