Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi pán Líška. Pripraví sa pán Černák.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok