Ďakujem. V rozprave bude pokračovať pán Prokeš. Pripraví sa pán Poliak zo Združenia robotníkov Slovenska.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok