Poučenie z takých štátov ako je Nemecko alebo Spojené štáty, teda Nemecká spolková republika, jasne hovoria, kde bola kontrola zavedená, ako bola zavedená, napríklad expozitúry a ďalšie veci. To bolo prvé, čo sa zrušilo, pritom bez toho nie je možné vykonávať kontrolu efektívne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok