Ďakujem za slovo. Pán poslanec Glinský, nikde a nikdy som nepovedal, že Združenie robotníkov Slovenska je podriadené predsedovi HZDS. Hovoril som o podriadenosti vedúceho úradu. To po prvé.

Po druhé chcem povedať, keďže pán poslanec Prokeš, neviem prečo, zdôvodňuje moju poznámku ako cestu k anarchii. Veď mne predsa ide o to, a to ste sa mohli od môjho počiatku pôsobenia v politike presvedčiť, aby tu práve nebola anarchia. Anarchia je tam, kde nie sú jasne stanovené práva a povinnosti. Ak teda je tu Najvyšší kontrolný úrad, a pán poslanec Vanko dosť presne ukázal na nedostatky rezortnej kontroly, ktorá predsa len je poplatná tomu, že v rezorte potom ďalej aj pôsobí, práve toto som mal na mysli a na zreteli, keď hovorím, že Najvyšší kontrolný úrad alebo ministerstvo kontroly je zodpovedné nielen tomu, kto ho ustanovuje, ale je zodpovedné aj parlamentu.

A tu chcem ďalej povedať, pokiaľ ide o problematiku kontrolného úradu vlády, tento, samozrejme, pôsobí v rámci vlády ako rezortná kontrola. Nepôsobí nijako inak. Aj keď to nazývate prierezovou kontrolou, je to len zástierka slov.

A k programu čistých rúk, našťastie, ste ma pochopili, väčšina poslancov to odsúhlasila, keď som hovoril, že treba pokračovať v rekodifikácii trestnoprávnych a trestnoprocesných poriadkov. Z tohoto hľadiska si myslím, že nezastierajme to kampaňou. Tu treba jednoznačne vybudovať právny systém, ktorý ešte stále nemáme dokonalý, a potom je možné hovoriť o tom, ako toto právo sa vysluhuje, ako ho uplatňujeme.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok