Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi dve faktické poznámky. Začnem odzadu k pánu poslancovi Pittnerovi. Parlament má kontrolovať vládu a môže kontrolovať premiéra, ale brať možnosť vláde a jej členom kontrolovať vlastnú štruktúru, je trošku postavené na hlavu a, podľa mňa, je to snaha zavádzať anarchiu do štátnych štruktúr.

Druhá poznámka sa týka pána poslanca Nagya, ktorý uviedol, dovolím si to povedať bez nároku na presnosť citácie, že premiér mení svoje názory a novelizácie sa týkajú často toho istého s opačným znamienkom. Áno, pokiaľ si to vyžaduje cesta, po ktorej kráčame, pretože žiadna cesta nie je rovná, ale má zákruty, tak na ne treba reagovať a podľa toho treba robiť aj korekcie. Ale pokiaľ som dobre čítal, aj pán poslanec Nagy robil korekcie s rôznym znamienkom, hoci cesta išla rovno.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok