Ďakujem za slovo. Samozrejme, že otázka čistých rúk, otázka toho, aby kontrola bola efektívna, je otázka, ktorá zaujíma nielen nás ako príslušníkov jednotlivých strán a hnutí, ale zaujíma najmä našich občanov a my sme zodpovední za to, aby sme občanom ukázali cestu, ktorá povedie k naplneniu ich záujmov.

Chcem ale povedať, že tu je nedorozumenie, pán poslanec Glinský. Nie sme proti tomu, aby kontrola nebola efektívna, ale sme proti tomu, aby ten, kto túto kontrolu má zabezpečovať v danej situácii, v danom návrhu je to Úrad vlády, aby to vykonával človek, ktorý nebude pod kontrolou parlamentu, pretože ak takúto funkciu bude vykonávať človek, ktorý bude len pod kontrolou predsedu vlády, tak sa stáva vlastne nástrojom jeho vôle. A toto je to, na čo aj pani poslankyňa Gbúrová upozorňovala, že nenápadne sa tu približujeme k zmene jestvujúceho systému. My ako parlament si strážme bez ohľadu na to, z akej sme strany alebo hnutia, kompetencie parlamentu. Nerobme nič proti tomu, čo ich oslabuje.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok