Pán poslanec Nagy, vo svojom vystúpení v zmienke o úrade stratégie ste prezentovali chorobnú neznalosť, ako sú riadené moderné ekonomiky. Veď tu 6 diskutujúcich vystúpilo a upozornilo, ako je to riadené vo vyspelých a prosperujúcich ekonomikách, že každý štát má ústredný orgán pre riešenie problémov stratégie, atď. Nechcem menovať znovu, pretože by sme sa opakovali.

Druhá otázka - pýtam sa vás, pán poslanec Nagy, myslíte si, že Združenie robotníkov Slovenska nemá nárok, aby vo svojom programe vyjadrilo spoločenský záujem, že to je vyhradené len pre niektoré vybraté inštitúcie? Domnievam sa, že Združenie robotníkov Slovenska reprezentuje určitú časť našej sociéty, a ak vyjadrí svoj názor, vyjadruje tiež názor spoločenského záujmu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok