Pán kolega Tkáč, prihlásil som sa preto, aby sme si to ujasnili. Pri súkromnej poisťovni nepôjde o ad hoc poistenie pre prípad umelého oplodnenia alebo sterilizácie. Už teraz sa hlási asi desať súkromných poisťovní, čo mám približne prehľad. To znamená, že niektoré z týchto desiatich poisťovní si dajú priamo do svojho štatútu, že budú uhradzovať takéto úkony, myslím sterilizáciu, umelé oplodnenie. Tieto poisťovne sú v takom prípade povinné svojim poistencom toto uhrádzať. Iné poisťovne si to nedajú do štatútu, tie nebudú povinné. To znamená, že občania budú mať slobodu sa rozhodnúť medzi takou poisťovňou alebo inou poisťovňou. To je všetko.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok