Pán podpredseda, z toho, z čoho budú platiť do Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok