Pani poslankyňa Belohorská sa sústredila vo svojej faktickej poznámke na to, že hovorila o tom, akí odborníci, akí renomovaní odborníci vypracovali materiál, ktorý, ako povedala, nám rozdala na stoly, a žiadala, aby sa neznevažovali odborné spoločnosti, ktoré sa vyjadrili k veci, títo odborníci a podobne.

Pani kolegyňa, myslím si, že to je o inom. Doktor Mikolášik vo svojom prejave povedal niektoré fakty, napríklad percento úspešnosti metódy umelého oplodnenia, povedal napríklad demografické hodnoty vo Švédsku, vo Francúzsku, v Nemecku a v ďalších krajinách. A keď chce niekto s ním polemizovať, tak by mal povedať, že tieto fakty, ktoré povedal doktor Mikolášik, nie sú pravdivé, ale sú pravdivé nejaké iné fakty. Vy ste sa na to nesústredili, a preto si myslím, že jednoducho vaša poznámka bola o inom. Poznamenávam, že doktor Mikolášik bol členom slovenskej delegácie na konferencii v Káhire, a preto vie, o čom hovoril, keď hovoril o tom, že dokument z Káhire nie je záväzný, resp. je záväzný v tom zmysle, že každá krajina si upravuje zákonodarstvo podľa svojich vlastných tradícií.

Preto si myslím, že diskutovať o tom, kto je aký odborník a kto má väčšie alebo menšie právo vyjadrovať sa k tejto veci, nie je tá najsprávnejšia metóda. Odzneli tu určité fakty, tak hovorme o faktoch, či sú správne, alebo nie sú správne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok