Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel som priamo požiadať, aby prípadné hlasovanie o tomto mojom návrhu bolo zaradené až za hlasovanie o návrhu, o ktorom hovoril teraz pán spoločný spravodajca, ak by nebol prijatý.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok