Pán predsedajúci, členovia vlády, kolegyne a kolegovia,

k znepokojeniu pani podpredsedníčky vlády a k znepokojeniu koaličných poslaneckých klubov by som chcel uviesť, že dnešné znepokojenie vydavateľov tlače je založené na viacerých aktoch vašich poslancov, vašich poslaneckých klubov a predstaviteľov vlády, z ktorých niektoré vymenujem. Najskôr to bolo druhé zasadnutie Národnej rady, tzv. nočné zasadnutie v novembri, kedy ste vymenili rady rozhlasu, televízie, kedy ste vymenili riaditeľov rozhlasu a televízie, a tým ste zasiahli prinajmenšom do plurality oznamovacích prostriedkov. Ďalej, predseda vlády pán Mečiar predsa oznámil asi pred dvoma-troma týždňami, že sa uvažuje o zvýšení dane z pridanej hodnoty na tlač, pretože na Slovensku vychádza príliš veľa denníkov, dokonca spomenul, že až 61. Ďalej, pán poslanec Fekete navrhol zvýšenie dane z pridanej hodnoty na rokovaní výboru Národnej rady a nikto z HZDS, a nakoniec ani z vlády to verejne nedementoval, hoci všetky tieto akty, ktoré som vymenoval, boli verejné. Ani vy, pani podpredsedníčka vlády, ste sa verejne nevyjadrili, že toto zvýšenie nebude, až teraz, dnes tu, v parlamente.

Pani podpredsedníčka vlády, ak ste položili rečnícku otázku, že kto je v pozadí tohto znepokojenia, tejto - ako to chápete - kampane, tak vám môžem odpovedať, že v pozadí sú vaše poslanecké kluby, ktoré na druhom zasadnutí Národnej rady prijali rozhodnutia, týkajúce sa oznamovacích prostriedkov, v pozadí je predseda vlády pán Mečiar, ktorý oznámil verejne, že sa uvažuje so zvýšením DPH z tlače, a samozrejme, v pozadí je aj váš poslanec pán Fekete, ktorý to navrhol vo výbore.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok