Pán predsedajúci, dámy a páni,

chcel by som upozorniť a poukázať na to, že pán poslanec Prokeš vo svojom teraz práve odznelom prejave sa vyslovil fakticky proti uzavretiu zmluvy s Maďarskou republikou, prinajmenšom v tej koncepcii, ktorú prezentoval predseda vlády pán Mečiar ako koncepciu, na základe ktorej bude táto zmluva stáť. Pán poslanec Prokeš sa vyslovil proti účasti Slovenska na rokovaní o Pakte stability, ktoré je jedným z najdôležitejších medzinárodných mnohostranných rokovaní, ktoré v súčasnosti už vlastne v Európe prebiehajú. Pán poslanec Prokeš, a to neviem, či tým vyjadroval názor celej Slovenskej národnej strany ako časti vládnej koalície, sa tým postavil vlastne proti jednému kľúčovému článku zahraničnopolitickej koncepcie súčasnej vlády. Urobil tak zhruba mesiac a niečo po schválení programového vyhlásenia vlády, v ktorom bola zabudovaná aj táto zahraničnopolitická koncepcia slovenskej vlády.

Preto sa pýtam, akým spôsobom chce vláda vôbec uskutočňovať svoj program, či má potom vôbec význam schvaľovať tento navrhnutý rozpočet v takej podobe, v akej je vládou navrhnutý, keď jedna strana - ak teda pán poslanec Prokeš vyjadroval názor Slovenskej národnej strany - sa stavia vlastne proti jednému z kľúčových prvkov politiky súčasnej vlády, voči ktorej napríklad KDH je v opozícii, ale ktorá vláda bez podpory Slovenskej národnej strany nie je schopná uskutočniť svoj vlastný program prinajmenšom v plnom rozsahu. Preto kladiem túto pravdepodobne iba rečnícku otázku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok