Teraz by som chcela poprosiť členov komisie pre mládež a šport, aby išli hlasovať medzi prvými, aby sme sa mohli stretnúť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok