Mám len technickú poznámku. Prosím členov komisie pre mládež a šport, aby išli hlasovať prví, aby sme sa mohli ešte stretnúť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok