Pán Haťapka mal len procedurálny návrh.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok