Pán poslanec Gaulieder, chcem vám len pripomenúť, že váš podpis bol tiež na prehlásení proti prezidentovi. Bola tam istá nezrovnalosť, že ste boli vtedy na zasadnutí Národnej rady, pokiaľ si matne spomínam, ale v každom prípade váš podpis bol na tom prehlásení proti prezidentovi, a preto ste boli odvolaný oprávnene.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok