Pán predseda, k pánu kolegovi Cuperovi - povedal, že nepozná zákon o obmedzení výdavkov politických strán vo volebnej kampani v demokratických krajinách. Chcel by som mu povedať, že taký zákon existuje v Anglicku, existuje vo Francúzsku, určite a zrejme v ďalších krajinách. A pokiaľ sa pamätá, asi pred dvoja rokmi aj v našej tlači sa písalo o súdnom procese vo Francúzsku, keď bývalý francúzsky minister kultúry Jack Lenk musel v súdnom konaní dokazovať, že neprekročil vo svojej volebnej kampani v jednomandátovom obvode stanovenú maximálnu sumu volebných výdavkov. Ten proces vyhral, ale keby ho bol prehral, bol by stratil mandát.

Ale pán kolega Cuper ešte hovoril, že poslanci KDH majú hlúpu argumentáciu. Dovoľte, aby som kolegom z HZDS dal jednu právnu radu, ktorú možno budú potrebovať, dúfam, že nebude hlúpa, pracoval som jeden čas ako advokát. Chcel by som vás informovať o tom, že podľa Občianskeho zákonníka je neplatný právny úkon, ktorý je v rozpore so zákonom alebo obchádza zmysel zákona. To znamená, že záväzok na zaplatenie 5 miliónov korún, ktorý ste podpísali, je neplatný, pretože sa prieči ústave. Preto jednoducho sa nemusíte obávať, nemáte povinnosť platiť 5 miliónov korún v žiadnom prípade.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok