Veľmi krátko chcem upozorniť na jeden sémantický problém. Pán poslanec Filkus povedal, že pán poslanec Prokeš použil konfrontačný tón. To nebol konfrontačný tón, bol to polemický tón. Keby sme v tomto duchu potom aj v budúcnosti pokračovali a tieto termíny používali, pretože medzi konfrontáciou a polemikou je rozdiel.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok