Ďakujem, pán predseda.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

keď som v auguste prišiel s tézou, že naša ekonomika je daňovo preťažená a treba znížiť daňové zaťaženie, zniesla sa na moju hlavu kritika, ba búrka kritiky z vtedajšej vlády, a pokiaľ si dobre spomínam, aj z úst dnešnej poslankyne, vtedajšej podpredsedníčky vlády pani Schmögnerovej - čím chcem naplniť štátny rozpočet, ak by sa znížili dane. Ako sa ukázalo a nakoniec museli priznať aj členovia vlády pána Moravčíka, zvýšenie dane neprinieslo efekt, ktorý mu pripisovali, ale naopak, prinieslo opačný efekt a ukázalo sa, že správna bola moja analýza a nie analýza vtedajšej vlády. Prečo o tom hovorím? Pretože to dáva určitý obraz o vážnosti alebo možnej vieryhodnosti analýz, ktoré dnes opäť dostávame z tej strany a ktorá dnes populisticky hovorí o možnostiach alebo potrebách starostlivosti o určité sociálne skupiny, o ktoré sa nedokázali postarať vtedy, keď boli pri moci oni. Naopak, myslím si, že programové vyhlásenie je v tejto oblasti nesmierne vyvážené a práve ukazuje možnosť, ako skutočne zabezpečiť zdroje pre naplnenie potrieb tých, ktorí sú na to sociálne odkázaní.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok