Tragickou kapitolou našich novodobých dejín sú procesy päťdesiatych rokov. Pani ministerka, vy o niektorých týchto procesoch píšete takto: V článku "Vzťah štátu k cirkvám v prvých rokoch výstavby socializmu na Slovensku" píšete:

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok