Pani ministerka, píšete, že memorandum obsahovalo nepodložené tvrdenia o prenasledovaní cirkví a skrytom protináboženskom boji. Nuž, mali ste možnosť oboznámiť sa s archívnym dokumentom potvrdzujúcim, že komunistická strana mala za cieľ likvidáciu náboženstva. Historik Karel Kaplan v zbierke dokumentov "Štát a cirkev v Československu 1948-1953 /potlesk/, vydanej v Brne v roku 1993, na strane 257 a nasledujúcich uverejňuje návrh na riešenie náboženských otázok ČSR schválený na porade Jiřího Hendrycha, Alexeja Čepičku a Jarmily Taussigovej a zástupcov cirkevnej komisie Ústredného Akčného výboru Národného frontu 30. augusta 1948. V dokumente sa v časti "C" s podnadpisom "K otázke konečnej likvidácie náboženstva" píše - citujem: "Otázka likvidácie náboženského vplyvu na myslenie más a likvidácia náboženstva vôbec je tesne spätá s postupom socializmu, lebo bez odstránenia sociálnych koreňov náboženstva nemožno ani očakávať koniec náboženstva. Je ovšem možné zániku náboženstva napomáhať použitím všetkých prostriedkov, ktoré sú poruke." Koniec citátu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok